Reducering af radon

Mængden af radon i indendørsluften kan reduceres på flere forskellige måderMængden af radon i indeluften kan reduceres på forskellige måder.

Er indholdet af radon i indeluften på over 100 Bq/m3, bør der iværksættes tiltag, som kan reducere mængden. Niveauet af radon kan grundlæggende reduceres på fire forskellige måder:

  1. Gøre gulvkonstruktionen lufttæt mod jorden
  2. Øge ventilationen, f.eks. med et varmegenvindingsanlæg
  3. Reducere undertrykket indendørs
  4. Etablere sug under gulvkonstruktionen

Normalt vil det ikke være nødvendigt med yderligere foranstaltninger, hvis gulvkonstruktionen er tætnet korrekt. Der er da derfor også lovkrav ved nybyggeri om, at der radonsikres ved at gøre gulvkonstruktionen tæt.

Det kan f.eks. være i form af såkaldt radonspærre med polythylenfolie. Samlinger og rørgennemføringer kan tætnes med f.eks. butyl fugemasse.

Kend omfanget af problemet

Inden man går i gang med radonreducerende tiltag, bør man først kende det nøjagtige niveau af radon i indeluften. Det er nemlig afgørende for, at man får gjort de rette tiltag.

Første skridt er derfor altid at få foretaget en radonmåling, hvis det ikke allerede er gjort. Så ved man om det overhovedet er nødvendigt at med tiltag for at reducere radon eller hvor omfattende de bør være. Du kan læse mere om måling af radon her.

Gode gør-det-selv råd

Her er nogle gode gør-det-selv råd, der kan hjælpe med at reducere radon i indeluften:

  • Sørg for god ventilation i en evt. kælder eller krybekælder, f.eks. i forbindelse med fugtsikring af kælder. Det giver et ekstra lag ren luft, der kan beskytte mod radon fra undergrunden. Desuden kan det modvirke for meget fugt i kælder.
  • Sørg for at der ikke er utætheder (revner og sprækker) i evt. kældergulve og -vægge. Husk også at tjekke rørgennemføringer, afløb osv. for utætheder.
  • Sørg for at døre mellem evt. kælder og stueetage lukket helt lufttætte, så radon ikke kan trænge videre op denne vej. Husk at der skal være luftcirkulation i kælderen, så problemer med fugt og skimmelsvamp undgås.
  • Synlig fugt, duggede ruder mv. er normalt tegn på manglende udluftning, hvilket kan øge indholdet af radon i indeluften. Husk derfor hyppig udluftning, så radonholdig luft fortyndes. Desuden vil det forbedre det generelle indeklima.
  • Sørg for tilpas luftskifte, f.eks. ved hjælp af friskluftventiler eller et såkaldt genveksanlæg (genvexanlæg), så evt. luft med radon regelmæssigt bliver udskiftet med frisk luft udefra.
  • Er radonniveauet meget højt (over 200 Bq/m3), bør egentlig radonsikring overvejes. Her kan du læse mere om de mange former for radonsikring.
Call Now Button